Прозрачность

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Председатель художественного совета – Харет К.С.

Члены художественного совета:

  1. Шац И.Ф.
  2. Коев Д.Г.
  3. Матей Ю.
  4. Кожокару С.А.
  5. Туз С.Д.
  6. Бояркин Г.А.

Raport privind activitatea instituţiei — Situaţiile Financiare anul 2019

Informaţia privind veniturilor şi cheltuieli anul 2019 Anexa 16 pag.1,2,3.

Informaţia privind activitatea economico-financiare a organizaţilor anul 2019 Anexa 15 pag.1

Schema de încadrare a personalului aprobate de fondator anul 2019

Купить билеты