Прозрачность

SITUAȚIILE FINANCIARE ANUL 2023

PLAN DE ACHIZITII PENTRU ANUL 2024

Declarația de răspundere managerială

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. А. П. ЧЕХОВА 2022-2023

ANALIZA COMPARATIVĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR TEATRULUI DRAMATIC RUS DE STAT „A. P. CEHOV” 2022-2023

PLAN DE ACHIZITII PENTRU ANUL 2023

Statutul instituției publice Teatrul dramatic rus de stat „A. P. Cehov”

Raport privind activitatea instituţiei — Situaţiile Financiare anul 2019

Informaţia privind veniturilor şi cheltuieli anul 2019 Anexa 16 pag.1,2,3.

Informaţia privind activitatea economico-financiare a organizaţilor anul 2019 Anexa 15 pag.1

Schema de încadrare a personalului aprobate de fondator anul 2019

Купить билеты

Главные партнёры сайта

Autoshina Studio Webmaster CadouriOnline