Прозрачность

Declarația de răspundere managerială

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМ. А. П. ЧЕХОВА

ANALIZA COMPARATIVĂ A VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR TEATRULUI DRAMATIC RUS DE STAT „A. P. CEHOV”

PLAN DE ACHIZITII PENTRU ANUL 2023

Statutul instituției publice Teatrul dramatic rus de stat „A. P. Cehov”

Raport privind activitatea instituţiei — Situaţiile Financiare anul 2019

Informaţia privind veniturilor şi cheltuieli anul 2019 Anexa 16 pag.1,2,3.

Informaţia privind activitatea economico-financiare a organizaţilor anul 2019 Anexa 15 pag.1

Schema de încadrare a personalului aprobate de fondator anul 2019

Купить билеты

Главные партнёры сайта

Autoshina Studio Webmaster CadouriOnline